Roermond krijgt opleiding tot handhaver

Regio Roermond

Roermond – Gilde Opleidingen start in september 2016 in Roermond met de 3-jarige opleiding Handhaver toezicht en veiligheid. Volgens Gilde Opleidingen is er in Midden- en NoordLimburg steeds meer vraag naar gedegen en breed opgeleide handhavers ‘nieuwe stijl’.
Directeur Economie Mick Waulthers van Gilde Opleidingen zegt dat met name gemeenten, woningcorporaties en sportverenigingen steeds meer behoefte hebben aan handhavers nu de landelijke politie een aantal taken niet meer uitvoert.

Spierballen
Waulthers: ‘We gaan geen uitsmijters opleiden, maar handhavers met een sociaalmaatschappelijke functie die gemeenten, corporaties en sportverenigingen voor een breed scala aan activiteiten kunnen inzetten. Communicatieve vaardigheden en een sociaal-maatschappelijke
instelling zijn daarbij belangrijker dan spierballen. ’ Gilde Opleidingen is momenteel bezig met de inhoudelijke voorbereiding van de nieuwe opleiding. In dat verband gaat de onderwijsinstelling ook aan de burgemeesters van de grote gemeenten in Midden- en Noord-Limburg vragen waar lokaal de handhavingsuitdagingen op korte enmiddellange termijn liggen. ‘Op die manier willen we garanderen dat de opleiding goed aansluit bij de regionale behoeften’, aldus Waulthers.

Vervolgopleiding
De nieuwe opleiding wordt gegeven op niveau 3. Samen met een klein aantal andere ROC’s wil Gilde Opleidingen zorgen dat er binnen afzienbare tijd een vervolgopleiding op niveau 4 komt. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen start Gilde Opleidingen in september met één of twee
groepen van 20 à 25 leerlingen. Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats in Roermond.

Tummers advertentie

Geef een antwoord