Kerktoren nog niet gered van de sloopkogel

Featured Offenbeek

Reuver – Tijdens de raadsvergadering van 14 maart werd ingesproken door de initiatiefgroep “Hertje Offenbek”. Insteek was argumenten ter overweging mee te geven aan de gemeenteraad om te komen tot een mogelijke uitstel of bevriezing van de sloopvergunning en/of het tijdelijk uitstellen van de sloop van de kerktoren.

De initiatiefgroep maakt zich al geruime tijd sterk voor handhaving van toren en kerk en nieuwe invulling van het volledige complex. Na het betoog door de inspreker namens de groep werd tijdens de behandeling van de ingekomen stukken een door de raad breed gedragen oproep gedaan aan de wethouder om te bemiddelen tussen de initiatiefgroep en het kerkbestuur.

De wethouder heeft toegezegd te zullen bemiddelen. Wel heeft hij duidelijk aangegeven dat de aangevraagde sloopvergunning inmiddels verleend is, en de gemeente als zodanig hierin geen partij is.

Tummers advertentie