Museum voor in Beeselse kerk krijgt 50.000 euro van gemeente

Beesel

Beesel – De gemeenteraad van de gemeente Beesel heeft afgelopen maandag besloten in te stemmen met een door het college ingediend raadsvoorstel waarin aan de Stichting Museum Beesel een eenmalige bijdrage van € 50.000,– wordt gegeven.

Met deze bijdrage ondersteunt de gemeenteraad het initiatief van de stichting om in de St. Gertudiskerk een museum in te richten gericht op het keramisch erfgoed en het Draaksteken passend binnen het project Beesel Drakendorp. De komst van het museum wordt met name mogelijk gemaakt door een investeringssubsidie door woningbouwvereniging Woongoed2Duizend van € 178.282,–. Verder is het stichtingbestuur voornemens om op basis van de bijdrage van de gemeente op zoek te gaan naar co financiering ter grootte van de nu toegekende subsidie.

De gemeenteraad realiseert zich dat op basis van de nu voorliggende cijfers er jaarlijks een klein exploitatietekort is maar vertrouwt erop dat de stichting dit gat weet te dichten. Voor de volledigheid vermelden wij dat de kerk door de vestiging van het museum niet onttrokken wordt aan de eredienst. Sterker nog, door het sluiten van een langdurig huurcontract tussen het museum en het bisdom (een eis die VLP en CDA stelden) is de parochie verzekerd van extra inkomsten in een tijd dat de exploitatie onder druk staat door een teruglopend aantal kerkgangers.

Tummers advertentie

3 thoughts on “Museum voor in Beeselse kerk krijgt 50.000 euro van gemeente

  1. Forse bedragen voor een museum in een ‘gedeelde’-kerk. Uniek project, ben benieuwd naar het eind resultaat.

  2. Zet bij mij wel vraagtekens waarom Beesel en geen geld voor de kerk in Offenbeek??

  3. Gewoon om het feit dat er bijna “geen hond” meer naar de kerk gaat, en 1 kerk voor Reuver meer als zat is i.p.v. 2.

Geef een antwoord