Negen inwoners Lid in de Orde van Oranje Nassau

Featured Gem. Beesel

Reuver – Tijdens het traditionele lintjes regen zijn dinsdag 9 inwoners van de gemeente Beesel benoemd door de burgemeester tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vorig jaar ontvingen slechts twee inwoners een lintje.

 

De volgende negen personen een onderscheiding mogen ontvangen:

De heer L. (Lei) Smeets (10-10-1953), St. Lambertusweg 28 te Reuver De heer Smeets verricht vanaf 1980 tot heden vrijwilligerswerk zoals:
1980 – heden vrijwilliger en bestuurslid van de Vogelvereniging De Gevederde Vriend. Hij is internationaal keurmeester en organiseert tentoonstellingen.
1993 – heden actief lid van carnavalsvereniging PiGePeJoHeKa te Reuver. Helpt bij het bouwen van carnavalswagen.
2000 – 2012 bestuurslid en voorzitter (2004-2010) van Volleybalvereniging Revoc/VCB, Tevens was hij belast met de technische zaken, fungeerde hij als begeleider van een herenteam en was lid van de sponsorcommissie.

De heer J. (Jos) Muisers (16-07-1953), Keulseweg 95 te Reuver De heer Muisers verricht de volgende vrijwilligersactiviteiten voor hengelsportvereniging HSV de Forel:
1978 – 1997 secretaris. Hij was mede-initiatiefnemer van de exploitatie van de Rooversheideplan als visvijver. Mede door zijn inzet werd de vijver aangepast voor sportvissers met een lichamelijke beperking. Hij beheert het verenigingsarchief. Hij is medeorganisator van de verenigingsactiviteiten en draagt zorg voor het verenigingsboekje.
1998 – 2001 Voorzitter.

Dhr. Muisers heeft zich intensief ingezet om brede bekendheid te geven aan de visvijver in Midden Limburg.
2001 – 2011 secretaris.
2011 – heden voorzitter en tweede secretaris. Hij was actief met de noodzakelijk geworden uitbreiding van de visvijver.

De heer J. (Jan) van den Beucken (28-05-1950), Heerstraat 7 te Reuver De heer v.d. Beucken ontplooit de volgende vrijwilligersactiviteiten voor voetbalvereniging VV Reuver:
1970 – heden vrijwilliger en bestuurslid (1989-heden). Dhr. v.d. Beucken was ook actief als jeugdleider en trainer (1970-1982), leider van een seniorenteam (1982-1989), voorzitter van de commissie materialen en onderhoud (1989–2000) Vanaf 2000 is hij wedstrijdsecretaris en commissielid voetbaltechnische zaken. Daarnaast hij is vanaf 1989 lid van het Hoofdbestuur. Hij was betrokken bij meerdere verbouwingen en renovaties van het clubgebouw

De heer A. (Toine) Niessen (07-10—1940), Heidenheimseweg 1 te Beesel De heer Niessen verricht de volgende activiteiten:
1972 – heden vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Drake te Beesel
1973 – 1997 bestuurslid van diverse lokale afdelingen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
1975 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid (van 1975-1979) van Buurtvereniging Bussereind te Beesel.
1977 – 1993 bestuurslid van de suikerbietentelerscoöperatie COVAS.
1978 – 1988 medeoprichter en bestuurslid van de ponyclub te Beesel.
1978 – 2001 lid van Raad van Toezicht van de voormalige Rabobank Beesel.
1987 – 1999 bestuurslid van de Ruilverkavelingscommissie Beesel-Swalmen.
2000 – heden bestuurslid/kerkmeester gebouwen van de Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek.

De heer F. (Frans) van Stratum (01-09-1937), Hoogstraat 3 te Beesel De heer Van Stratum verricht de volgende vrijwilligersactiviteiten:
1992 – heden vrijwilliger bij buurtvereniging Witteberg.
1996 – heden organisator van hulptransporten naar Polen. Hij gaat jaarlijks een aantal weken naar Polen om aldaar huizen voor behoeftige Polen te bouwen of op te knappen.
2005 – heden bestuurslid van de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst. Hij is redactielid van het Beesels Blaedje. Heeft tevens een groot aandeel gehad in de aanleg van het oude kerkhof te Beesel en draagt thans bij aan het onderhoud.
2014 – 2015 auteur van het boek ‘De lange weg naar de vrijheid’. Dit boek beschrijft de oorlogservaringen van een Poolse dorpsgenoot.

Mevrouw A. (Gusta) Wolfs-Peeters (03-06-1935), P. Gerrishof 44 te Beesel Mevrouw Wolfs verricht de volgende vrijwilligersactiviteiten:
1980 – 2004 begeleider bij Stichting Organisatie Limburgse bedevaarten. Zij ging jaarlijks mee als vrijwilligster bij bedevaarten met zieken naar Lourdes
1986 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek. Daarnaast is zij betrokken o.a. als lid van het pastoraal team en lid van de avondwakegroep. Ook verricht zij kosterswerkzaamheden en zorgt voor de opleiding van misdienaars.

Mevrouw A. (Alice) Reulen-Dijkman (02-06-1941), Parklaan 53 a te Reuver Mevrouw Reulen verricht de volgende vrijwilligerswerkzaamheden:
1970 – 1974 vrijwilliger Basisschool Roncalli. Zij was lid van het oudercomité en heeft 2 jaar de functie van secretaris vervuld.
1978 – 1984 bestuurslid van de EHBO-vereniging St. Odiliënberg,
1992 – 2003 vrijwilligster bij de Wereldwinkel te Roermond. 2003 – 2008 vrijwilligster bij Stichting Zwembad de Bercken te Reuver.
2005 – heden vrijwilligster bij Stichting Wel.Kom. Zij zet zich in voor een kookgroep voor ouderen. Ook fungeert zij als begeleidster bij diverse activiteiten en is zij lid van de klussendienst.
2010 – heden secretaris van Zangkoor Zanglust Vitaal.
2010 – heden vrijwilligster bij de Zorggroep van Bosdael. Betrokkene begeleidt de ouderen bij het koersballen.

Mevrouw C. (Toos) Meuter-Winkelmolen (27-4-1926), P. Gerrishof 30 te Reuver Mevrouw Meuter verricht de volgende activiteiten:
1970 – heden vrijwilligster bij Harmonie Sint Gertrudis te Beesel.
1975 – 2006 vrijwilligster bij de Zonnebloem, afd. Reuver-Beesel-Offenbeek. Zij was intensief betrokken bij verschillende activiteiten zoals o.a. de Zonnebloemdagen.
1976 – heden vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis, afd. Beesel-Reuver-Offenbeek. Zij is ruim 10 jaar actief geweest als hoofdleider/coördinator van Welfare-activiteiten bij St. Lucia.

Mevrouw M. (Mia) Achten-Rutten (20-11-1942), Lijsterstraat 19 te Reuver Mevrouw Achten verricht de volgende activiteiten:
1994 – heden Vrijwilligster en cursusleider schildersproject bij de Zonnebloem, afd. Beesel-ReuverOffenbeek.
1989 – heden Cursusleidster teken- en schildercursus bij Reuma-patiëntenvereniging Venlo e.o.
1988 – heden vrijwilligster en bestuurslid (1996 – 2013) bij kunstkring Artimosa. Mevrouw Achten is lid van de tentoonstellingscommissie. Tot haar taken behoren o.a. het benaderen en contact onderhouden met de exposanten, het beheren van de verkooplijsten en het inrichten van de expositieruimten.

Tummers advertentie

Tagged

Geef een antwoord