Student kiest weer voor techniek

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Venlo – De intensieve samenwerking binnen de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg door onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten en provincie om jongeren te verleiden tot een toekomst in de techniek werpt steeds meer vruchten af. Vooral opvallend is de groei van het aantal vmbo-studenten die voor een technische opleiding kiezen. Sinds 2013 slaan bovenstaande partijen in Noord- en Midden-Limburg de handen ineen om studenten te enthousiasmeren voor een technische opleiding.

Om het effect van die inspanning te meten, tellen de scholen met een technische afdeling in Noord- en Midden-Limburg en de twee hogescholen voor techniek en logistiek in Noord- en Midden-Limburg elk jaar in april het aantal
studenten.

Spectaculaire groei
De nieuwste telling maakt duidelijk dat het aantal studenten in het schooljaar 2015/2016 opnieuw is gegroeid. Bij het vmbo is sprake van een spectaculaire groei van studenten met een technische vooropleiding. Waar enkele jaren geleden nog sprake was van een neerwaartse spiraal, is nu een groei te zien van circa 91% ten opzichte van het schooljaar 2012/2013. Het mbo en het hbo laten groeipercentages zien van respectievelijk 32% en 11%, al zijn deze percentages enigszins geflatteerd doordat zowel bij het mbo als bij het hbo een opleiding is toegevoegd.

Aan de negen vmbo-scholen in Noord- en Midden-Limburg volgen momenteel bijna 1400 studenten een technische opleiding. De mbo-opleidingen van Gilde Opleidingen telden deze maand 1900 studenten techniek/logistiek. De hbo-scholen in Venlo en Heerlen tellen nu respectievelijk 1300 en ruim 2500 technische studenten.

Vooruitgang op andere terreinen
Behalve groei van het aantal studenten hebben de ketenpartners ook op andere terreinen
vooruitgang geboekt. Zo is in Venlo een Centrum voor Logistiek Vakmanschap opgericht en kreeg
Roermond een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg. Ook zijn in
Noord- en Midden-Limburg vier vmbo-koploperscholen aangewezen die studenten voorbereiden
op de mbo-opleiding procestechniek/maintenance

Tummers advertentie

Geef een antwoord