Gemeente gaat mogelijk woningen kopen voor opvang statushouders

Featured Gem. Beesel

Reuver – De gemeente gaat mogelijk woningen kopen om statushouders op te vangen. Het plan hebben wethouders Bram Jacobs en Jan Smolenaars aangeboden aan de gemeenteraad. Door de aanhoudende vluchtelingencrisis is de druk op opvang groot, vanuit het COA is vraag gedaan aan de provincies om extra opvang te realiseren.

Bekend is dat jaarlijks 35 statushouders een huurwoning krijgen in de gemeente Beesel. Dit jaar wil de gemeente 50 extra statushouders opnemen binnen de gemeente. Volgens wethouder Jacobs zijn er zo de afgelopen 15 jaar al ruim 200 statushouders gehuisvest. Een statushouder is een vluchteling die een verblijfstatus heeft gekregen, en in Nederland mag blijven. De focus van de 50 extra statushouders ligt op gezinnen op te vangen, echter heeft daar de gemeente tot op zekere hoogte geen invloed op.

Om de 50 extra mensen op te vangen is huisvesting noodzakelijk, wethouder Smolenaars licht toe dat het niet mogelijk is om alle een huurwoning te geven, omdat dat de wachtrij voor een woning langer maakt. Daarom wil hij samen met de woningstichting Woongoed een aantal woningen op kopen, om vervolgens te verhuren aan de statushouders. Zo veranderd er niets wat betreft de wachtrij op een huurwoning.

Het oog ligt op de aankoop van woningen in de prijsklasse rond de 150.000 euro, indien er gezinnen worden opgevangen zijn er zo’n 10 a 12 woningen nodig volgens Smolenaars. Woongoed heeft momenteel 6 koop woningen beschikbaar, echter moet het plan nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat zal op 20 juni gebeuren tijdens de raadvergadering. De overige benodigde woningen zal de gemeente gaan opkopen, volgens de wethouder zou de totale investering c.a 1 miljoen euro zijn. De bedoeling is dat de investering zal worden terugverdiend door de huuropbrengsten. Die huur wordt ingehouden van hun uitkering en/of salaris als ze op termijn een werkplek vinden. De provincie heeft al aangegeven garant te willen staan voor huurderving indien een woning vroegtijdig leeg komt te staan, en wilt leningen verstrekken tegen een lage rente.

Deze week zijn er twee informatieavonden, het is noodzakelijk om bij aanwezigheid zich vooraf aan te melden via aanmelden@beesel.nl. Zover bekend is er op woensdag een informatieavond in Beesel en donderdag in Reuver.

Tummers advertentie