Samenwerkingsovereenkomst lokale omroepen rond

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond

De  gezamenlijke  lokale  omroepen  uit  Midden-­Limburg  hebben  dinsdag  28  juni  een   startnotitie    getekend  voor  de  vorming  van  een  gezamenlijke  streekomroep.    Hiermee  is   de  eerste  belangrijke  stap  genomen  om  te  komen  tot  een  krachtige  samenwerking   waarmee  de  vernieuwing  de  komende  jaren  verder  zal  worden  doorgevoerd.

In  Nederland  zijn  momenteel  260  lokale  omroepen,  die  op  termijn  moeten  worden   samengevoegd  tot  62  streekomroepen.  Tot  de  samenwerkende  partners  in  Midden-­‐Limburg     behoren  Omroep  3ML  (Leudal  en  Maasgouw),  Omroep  Loes  FM  (Echt-­‐Susteren),  OR6  (Roerdalen),  RTV  Roermond  (Roermond  en  Beesel)  en  WeertFM  (Weert  en  Nederweert).  In   totaal  wonen  in  deze  regio  248.862  inwoners.  De  komende  drie  jaar  zal  er  een  breed   gedragen  bedrijfsplan  worden  gemaakt.

Hierin  komen  alle  facetten  van  de  omroep  aan  de   orde:  centraliseren/  delen  waar  het  kan,  decentraliseren  waar  het  moet.    Faciliteiten,   techniek  en  kennis  zullen  meer  gedeeld  worden.  Veel  aandacht  voor  hyperlokale   onderwerpen  en  de  bedrijfsvoering  en  journalistiek  zal  op  een  hoger  niveau  komen. Eric  van  Hooy,  voorzitter  van  LOES  FM  licht  toe:  “Wij  zijn  erg  blij  dat  we  deze  eerste  stap  nu   samen  hebben  gezet  en  zijn  erg  positief  over  de  toekomst.  Ons  gezamenlijk  belang  is  om  zo   dicht  mogelijk  bij  de  mensen  te  komen,  dus  in  de  haarvaten  van  de  samenleving  aanwezig  te   zijn.  Door  deze  samenwerking  kunnen  we  optimaal  gebruik  maken  van  elkaars  krachten  en   daardoor  een  belangrijke  rol  spelen  in  de  media  van  Midden-­‐Limburg.”

De  startnotitie  in  Midden-­‐Limburg  ligt  in  de  lijn  van  het  convenant  OLON  en  de  VNG  2015-­‐ 2018  en  stelt  de  te  vormen  streekomroep  in  staat  om  de  burgers  een  Lokaal  Toereikend   Media  Aanbod  (LTMA)    te  bieden.    De  OLON  heeft  hiertoe  een  keurmerk  LTMA  ontwikkeld   waaraan  de  lokale  omroepen  getoetst  zullen  worden.  Lokale  publieke  omroepen  blijken   meer  en  meer  onmisbaar  om  de  lokale  democratie,  de  betrokkenheid  van  de  burgers  en  het   dualisme  tussen  gemeenteraad  en  college  werkelijk  een  kans  te  geven.    De  VNG  en  het  OCW   hebben  toegezegd  deze  ontwikkeling  te  willen  ondersteunen.

Tummers advertentie