Gemeente komt met subsidie voor afkoppelen regenwater

Featured Gem. Beesel

Reuver – Gemeente Beesel is de eerste gemeente in Noord-Limburg die samen met Waterschap Peel en Maasvallei extra subsidie beschikbaar stelt voor inwoners die hun regenwater afkoppelen van het riool. Met het afkoppelen wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Inwoners die meedoen krijgen voor het afkoppelen van een normaal woonhuis 10 euro per vierkante meter van de gemeente en het waterschap samen.

Wanneer burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen en het regenwater op het eigen perceel infiltreren of hergebruiken verkleint dit de kans op wateroverlast. Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen inwoners en bedrijven bijdragen om de effecten hiervan te verminderen. Door regenwater af te koppelen wordt daarnaast ook verdroging tegengegaan, de waterkwaliteit verbetert en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater vergroot.

Waterschap Peel en Maasvallei stimuleerde eerder dit jaar de verschillende gemeenten in de regio door in totaal 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor alle gemeenten in het beheergebied van het waterschap. Gemeente Beesel is de eerste gemeente in de regio die hier gebruik van maakt en het geld samen met hun eigen bijdrage beschikbaar stelt voor haar inwoners.

Wat is afkoppelen?
Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door de regenpijpen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Of er kunnen ondergrondse infiltratiekratten in de bodem worden aangebracht.

Het afkoppelen van regenwater is niet moeilijk, maar er zijn wel enkele aandachtspunten. De grond waarin het water wordt geïnfiltreerd moet voldoende waterdoorlatend zijn. Verder mag het niet leiden tot overlast bij de buren in de vorm van vochtige kelders of natte kruipruimten. De gemeente helpt inwoners en bedrijven daarom om verstandig af te koppelen. Iedereen die mee wil doen krijgt daarom een adviesgesprek met een medewerker van de gemeente aangeboden, gewoon bij de mensen thuis.

Meer informatie
Voor meer informatie over de subsidieregeling kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Beesel (www.Beesel.nl). Hier kan men een aanvraagformulier downloaden. Het ingevulde aanvraagformulier kan (digitaal) worden opgestuurd naar de gemeente Beesel. Vervolgens wordt een afspraak bij u thuis gemaakt om de situatie ter plaatse te bespreken en u van verder advies te voorzien.

Een verdere toelichting op het nut en de noodzaak van het afkoppelen van regenwater is te vinden op www.waterklaar.nl.

Tummers advertentie

Geef een antwoord