Proef loodvrij vissen voor betere waterkwaliteit in de Limburgse Roer

Gem. Beesel Regio Roermond

Roermond – Iedere visser verliest wel eens een stuk lood, maar dit verlies kan hoog oplopen! Er zijn in Nederland 1 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 524.000 kilo lood per jaar. Daarmee is de sportvisserij de grootste bron van lood in ons water. Reden voor Visbeheer Commissie Roerdal (VBC) om hier in Limburg iets aan te doen. In samenwerking met Waterschap Limburg en Modified Materials startten zij op 9 maart een proef met loodvrij vissen, om zo de hoeveelheid lood in de Limburgse Roer terug te dringen.

Lood in de bodem is op veel plaatsen in Nederland een probleem. Lood dat in het water achterblijft kan daar corroderen en giftige loodverbindingen afgeven aan het milieu, of het kan meekomen met baggerspecie en zo in de bodem terecht komen. In Limburg is lood als probleemstof vooral bekend door vroegere emissies door de industrie en loodgebruik door de schutterijen. Jonge kinderen zijn heel gevoelig voor lood. In het algemeen wordt zelfs aangeraden alle contact van jonge kinderen met grond te vermijden en voorzorgsmaatregelen te nemen in moestuinen.
De vissers van VBC hadden al besloten om niet meer met lood-los systemen te vissen (methode waarbij kans op verlies van lood groter is), maar na contact met Modified Materials, de leverancier van alternatieve materialen ter vervanging van lood, is besloten om helemaal voor loodvrij te gaan.
Ook Waterschap Limburg vindt het belang van een goede waterkwaliteit erg groot en draagt daarom haar steentje bij in de vorm van subsidie voor de alternatieve materialen, zodat de kans op succes nog groter wordt.
De pilot loopt gedurende het visseizoen van 2017 en wordt aan het einde van het jaar geƫvalueerd. Er van uitgaande dat de proef goed uit zal pakken is het de ambitie van de partijen om in de toekomst op grotere schaal over te gaan op loodvrij materiaal voor de sportvisserij. Daarvoor worden andere sportvisserijverenigingen en waterschappen, ook in het Duitse stroomgebied van de Roer benaderd.
Het project is de eerste grootschalige demonstratie van loodvrij vissen in Nederland en is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2016.

Tummers advertentie