Denktank vervoersinitiatief door vrijwilligers zoekt versterking

Featured Gem. Beesel

Reuver – Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd raken. Vervoer speelt een belangrijke rol in het bestrijden van eenzaamheid.

Wat gaan we daaraan doen?
Tijdens de sessies van Blij in Beesel, georganiseerd door de gemeente is het idee ontstaan om een vervoersinitiatief te starten georganiseerd door vrijwilligers. Vervoer voor en door inwoners van onze eigen gemeente Beesel. Vrijwilligers die hun minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een geringe onkostenvergoeding. Naar aanleiding daarvan is er een kleine initiatiefgroep gestart met het verzamelen van ideeën om dit initiatief handen en voeten te geven.

Wat vragen wij?
We zoeken mensen die het leuk vinden om mee te denken over het opstarten van een vervoersinitiatief voor de gemeente Beesel. Te denken valt aan vervoer met busjes of eigen auto’s. Er zijn landelijke en provinciale initiatieven waarbij we kunnen aansluiten. Ook zijn er initiatieven in de buurt waarbij we de kunst kunnen afkijken. De gemeente is enthousiast over het idee en biedt waar mogelijk hulp. We zoeken zowel denkers als doeners. In het voortraject zoeken we vooral mensen die samen na willen denken over hoe het initiatief eruit zou moeten zien. Dit is een tijdelijke taak die eindigt als het initiatief is opgestart. Daarnaast zoeken we mensen die straks in de uitvoering een rol willen spelen. Bijvoorbeeld als chauffeur, bestuurslid of als planner.

Denk jij mee?
Spreekt het idee je aan en wil je graag meedenken of meedoen, meld je dan aan. Mail naar [email protected] of bel voor meer informatie naar Susan Rijk, telefoonnummer 06 36534635.

Tummers advertentie

Geef een antwoord