Wijkagenten wisselen van wijk

112 Belfeld Featured Gem. Beesel Regio Venlo

Beesel – De wijkagenten in het gebied Venlo-Beesel gaan in de loop van deze maand aan de slag een andere wijk. De vertrouwde gezichten verdwijnen na jaren dus uit de wijken. De veranderingen worden door de wijkagenten zelf aangekondigd op Facebook. De verplaatsingen hebben te maken met beleid van de Nationale Politie. Die schrijft voor dat een wijkagent maximaal zeven jaar in hetzelfde gebied werkzaam mag zijn.

De wijzigingen gaan in op 15 september. ‘Met het vertrek van enkele wijkagenten en de aanstelling van nieuwe medewerkers is gekeken naar een passende herverdeling. Daardoor gaan diverse vertrouwde gezichten in het basisteam werken in een andere omgeving. Dit zorgt bovendien voor een verfrissende blik op de problematiek‘, laat teamchef Richard Couwenberg van de politie Venlo-Beesel weten.

Verschillende wijkagenten geven aan dubbele gevoelens te hebben. Ze vinden dat er nog veel te doen is in de huidige wijk maar kijken ook uit naar de nieuwe uitdaging.

Tummers advertentie