Jeroen verlaat Reuver/Beesel als wijkagent, 2 vervangers

112 Featured Gem. Beesel

Reuver – De wijkagenten in het bewakingsgebied van de politie Venlo-Beesel gaan rouleren. Veel vertrouwde gezichten in de buurt gaan in een andere omgeving aan de slag met een nieuwe uitdaging. Elke wijkagent werkt daarin nauw samen met een wijkteam. Daarmee verlaat Jeroen na 12 jaar de gemeente Beesel. Op Facebook heeft hij een persoonlijk verhaal geplaatst over de omstandigheden waarin hij de ‘wijk’ gaat verlaten. Hij zal verder niet meer als wijkagent functioneren in de regio, hij gaat aan de slag in een geheel nieuwe functie binnen de politie vorm zal gaan geven binnen het team Venlo-Beesel. Zijn directe aandachtsveld zal hierbij m.n. liggen op het Sociaal Domein (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, verwarde personen, persoonsgerichte aanpak enz.).

Richard Couwenberg, teamchef bij de politie Venlo-Beesel: “Met het vertrek van enkele wijkagenten én de aanstelling van nieuwe medewerkers is gekeken naar een passende herverdeling. Daardoor gaan diverse vertrouwde gezichten in het basisteam werken in een andere omgeving. Dit zorgt bovendien voor een verfrissende blik op de problematiek en past daarmee ook in de visie van wijkgericht werken waarin de wijkagent een belangrijke vooruitgeschoven post is in de wijk. Daarin werkt de wijkagent nauw samen met een heel wijkteam.”

Het basisteam omvat de gemeente Venlo en de gemeente Beesel. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een belangrijke rol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Nieuwe indeling

Blerick-Centrum / Smeliënkamp / Horsterweg Marcel Dumont
Vastenavondkamp Peter Huys
Annakamp / Vossener / Zonneveld Jeannette Janssen / Femke Vincken
Hout-Blerick Jeannette Janssen
Klingerberg / Tradeport Thijs Helmink
Boekend Femke Vincken
Tegelen Michiel Cremers
Op de Hei Jos Hendrikx
Belfeld / Steyl Wiel Belemans / Frank Hardy
Venlo-Zuid Jan Rijniers / Joke Verboon
Venlo-Centrum Kim Hendrix / Sandra Stiene
Venlo-Oost Hans Moors / Pauline Weijmans
Venlo Noord-Oost Dré Janssen
Venlo-Noord Frank van der Heijden
Arcen / Lomm / Velden Astrid Roox
Beesel / Reuver John Frijdal / Ton Titulaer

Tummers advertentie

Geef een antwoord