Nog geen besluit over station Grubbenvorst Greenport-Venlo

Featured Gem. Beesel Regio Venlo

Maastricht – Afgelopen vrijdag vond in Provinciale Staten de behandeling plaats van het voorstel van Gedeputeerde Staten om het station in Grubbenvorst te laten vervallen. Gedeputeerde Staten wil dit station niet langer onderdeel laten zijn van het project de Maaslijn vanwege een financiĂ«ringstekort van 10,7 mln euro.

Extra geld op voorwaarde dat Rijk meebetaalt
Een meerderheid van de fracties in de Provinciale Staten bleek echter bereid extra geld op tafel te leggen voor de aanleg van station Grubbenvorst. Voorwaarde is dan wel dat ook het Rijk met geld over de brug komt. Dat staat in een amendement dat is ingediend door het CDA en dat is aangenomen met steun van SP, VVD en D66.

Wachten op Tweede Kamer
Dat betekent dat het doek nog niet definitief is gevallen over het station in Grubbenvorst. De ogen zijn nu gericht op de Tweede Kamer. De hoop is dat het Rijk bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 28 november alsnog geld wil vrijmaken voor het station Grubbenvorst Greenport-Venlo. Op 6 oktober had Provinciale Staten hierover al een brandbrief laten uitgaan naar de fracties in Den Haag. Het bedrag dat het Rijk bijlegt moet overigens wel substantieel zijn. Pas dan komt de Provincie Limburg ook met geld over de brug.

Planning in gevaar
Om de planning van het project niet in gevaar te brengen hadden Gedeputeerde Staten aangedrongen op een tijdig besluit over station Grubbenvorst. Nu dat is uitgesteld, komt de oplevering van de elektrificatie en andere verbeteringen in 2020 onder druk te staan. Wat precies de consequenties zijn van het uitstel zal de komende tijd duidelijk worden.

Tummers advertentie