Gemeenteraadsverkiezingen, kandidatenlijst VLP (lijst1)

Featured Gem. Beesel

Reuver (inzending) –┬áSinds 1974 maakt de VLP deel uit van het bestuur van de gemeente Beesel. De laatste jaren als grootste fractie in de gemeenteraad met momenteel 6 van de 15 zetels.

De nieuwe kandidatenlijst van de VLP kent bekende gezichten, maar er is ook nadrukkelijk plaats voor nieuw talent. De lijst is een mooie dwarsdoorsnede van de bevolking van onze gemeente.

Bekende en nieuwe gezichten, man en vrouw, jong en oud, werkgevers en werknemers, allochtoon en autochtoon met allen een gemeenschappelijke passie; de gemeente Beesel en haar inwoners, ondernemingen en verenigingen.

 

Tummers advertentie