Kleine meerderheid voor de nieuwe inlichtingenwet

Featured Gem. Beesel

Reuver – Naast de gemeenteraadsverkiezingen woensdag werd er ook gestemd het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Opvallend is dat de opkomst voor het referendum stukje lager ligt als voor de gemeenteraad. De opkomst voor de gemeenteraad was 52,4%, het referendum telde een opkomst van 49,8%.

Van die 49,8% stemde 2.662 personen voor de nieuwe inlichtingen wet, 2.275 waren tegen. Landelijk is een kleine meerderheid tegen de nieuwe wet. De landelijke opkomst is met 48 procent hoog genoeg om het referendum geldig te laten zijn. Dat is ruim meer dan de drempel van 30 procent.

Hoe de uitslag uiteindelijk ook is, het gaat om een advies aan het kabinet. Premier Mark Rutte ziet de wet als een “goede balans tussen privacy en veiligheid” in de strijd tegen bijvoorbeeld terrorisme.

De nieuwe wet is nodig omdat mensen inmiddels anders communiceren. De wet is vorig jaar al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. In deze ‘aftapwet’ wordt vastgelegd hoe alle soorten internetverkeer ongericht afgetapt mogen worden. De initiatiefnemers van het referendum verwijzen er ook naar als de ‘sleepwet’.

Tegenstanders van de wet vinden dat het ‘sleepnet’ en de nieuwe hackbevoegdheid te ver gaan. Volgens hen is er een te groot risico dat gegevens van veel onschuldige burgers worden opgevangen en doorzocht door de inlichtingendiensten. Zo kan bijvoorbeeld al het data-verkeer van een hele wijk, dorp of stad afgetapt en opgeslagen worden voor 3 jaar. De diensten kunnen die informatie vervolgens doorspelen naar andere instanties en zelfs buitenlandse inlichtingendiensten, ongeacht of de informatie is doorzocht of niet.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de nieuwe Wiv in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, al was de Raad van State het daar niet mee eens. Verschillende privacygroepen willen een rechtszaak tegen de Staat beginnen om de wet van tafel te krijgen.

De nieuwe wet is te lezen op de website van de overheid, klik hier.

Tummers advertentie

Geef een antwoord