Feestelijke start van de metamorfose van de oude Greswarenfabriek

Featured Offenbeek

Offenbeek (inzending) – De restauratie van de voormalige Greswarenfabriek Oppe Brik in Reuver start officieel volgende week. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft het gemeentelijk monument overgenomen van de gemeente Beesel zodat BC Broekhin Jenaplan (een van de scholen van SOML) hier na de zomer van 2019 een bijzondere school kan starten, waar 550 leerlingen op vmbo- en havo-niveau vooral worden uitgedaagd in levensechte situaties te leren.

SOML zet graag de hele wijk en de bedrijven in de buurt in als leeromgeving voor de jongeren. Zo wordt onderwijs boeiender en sluit het beter aan bij wat later van ze verwacht wordt. Daarom ook zoeken we meer partners die willen bijdragen aan het leren van de leerling, onze belangrijkste pijler.

De eerste handeling is op woensdag 9 mei van 14.30-15.30 uur
in de vroegere Greswarenfabriek aan de Keulseweg in Reuver. Deze symbolische handeling verwijst naar de toekomst van dit veelbelovende pand waar leerlingen die dag en natuurlijk vanaf 2019 een cruciale rol spelen. Noud Theunissen, directeur van BC Broekhin Jenaplan heet de genodigden welkom.
Thieu Kikken, voorzitter van het College van Bestuur van SOML, gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg en oud-wethouder Jan Smolenaars van de gemeente Beesel luiden op ludieke manier de start van de restauratie in.
Daarna brengen we een toost uit op onze samenwerking.

Vaksecties en leerlingen betrokken
Vaksecties en leerlingen van BC Broekhin zijn betrokken bij de beste invulling voor Oppe Brik. Docenten lichamelijke oefening en leerlingen ontwerpen een freerun-parcours en speeltoestellen, de kunstsectie denkt mee over een kunstwerk en eerbetoon met gresbuizen en een podium, de vakgroep economie met het amfitheater en het Vakcollege Techniek bij de realisatie van een loopbrug over de wadi, de waterbuffer in het park.
De buitenkant van de oude fabriek blijft staan, de binnenkant wordt gerestaureerd en het dak deels behouden. In het pand komen vooral open, multifunctionele ruimten waar ook bijvoorbeeld zorgaanbieders leerlingen betrekken bij de zorg en dagbesteding die zij bieden. Ook komt er een sociaal restaurant voor de hele wijk, waar leerlingen al doende leren. Zorg, welzijn en cultuur sluiten zo naadloos aan bij toekomstgericht onderwijs.

Eerbetoon aan geschiedenis
Duurzaamheid is ook een belangrijk thema in het park en in de bebouwing er omheen. We investeren in een eerbetoon aan de oude industrie en prehistorische bewoning. De zeldzame archeologische vondsten komen in de nieuwe archeologische route van de VVV. Als school geven we dat nu vorm, samen met de gemeente en de heemkundevereniging. In het park laten we de vondsten op een digitale, innovatieve manier zien. In de school, de fabriek kun je ze in de toekomst bekijken.

Monument belangrijk voor Limburg
De realisatie van BC Broekhin kost bijna 10 miljoen euro. SOML investeert 1,5 miljoen euro, de gemeente Beesel 5,8. De Provincie geeft 1,8 miljoen euro subsidie, want zo schrijft ze: “De greswarenfabriek is een van de laatste restanten van de omvangrijke keramische industrie in de omgeving en vertelt zijn plaats in de Limburgse geschiedenis.” De restauratie is urgent en na restauratie krijgt het een duurzame bestemming als school en maatschappelijk belangrijk onderdeel van de wijk Oppe Brik. Er wordt een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in de vorm van leerling-werkplaatsen en ‘social return’, mede door inzet van eigen leerlingen.

Tummers advertentie