Twee verkenners om brede coalitie te onderzoeken

Featured Gem. Beesel

Beesel (persbericht) – Vandaag heeft de voorzitter van de raad, Petra Dassen, de heer Wil Rutten en mevrouw Petra Habets aangesteld als verkennersduo. Wil en Petra starten met onmiddellijke ingang in hun rol als verkenner in de gemeente Beesel. Wil heeft de suggestie gedaan een tweede vrouwelijke verkenner in dit proces te betrekken. Deze suggestie is omarmd.

Het duo krijgt de opdracht om samen met de vier politieke partijen een verkenning uit te voeren naar het draagvlak van een raadsbrede coalitie. Indien blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor een raadsbrede coalitie, brengen zij andere kansrijke opties in beeld.

Wil Rutten is voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Maastricht, voormalig Algemeen directeur/provinciesecretaris van de provincie Brabant en was recent informateur in de coalitie-onderhandelingen in Maastricht.

Petra Habets is bestuurskundige en heeft 20 jaar ervaring in het openbaar bestuur als gespreksleider en onderzoeker. Onlangs publiceerde ze het boek “Wethouders, waarachtige (ver)leiders”. Petra is geen onbekende in de gemeente Beesel. In het verleden begeleidde ze reeds gesprekken met de gemeenteraad over de invulling van het dualisme.

Alle partijen ondersteunen het besluit en zijn verheugd dat Wil Rutten en Petra Habets deze rol op zich willen nemen.

Tummers advertentie