CDA, VLP en BL vormen coalitie Beesel

Featured Gem. Beesel

Reuver – CDA, VLP en Beeselse Lijst (BL) vormen samen de nieuwe coalitie 2018-2022 in de gemeente Beesel. De drie partijen bereikten een akkoord na een intensief traject met de verkenners Wil Rutten en Petra Habets. Bram Jacobs (CDA), Debbie Heesakkers (VLP) en Marcel Roelofs (BL) treden aan als fulltime wethouder.

De verkenners voerden de afgelopen weken gesprekken met alle partijen. Deze gesprekken verliepen in een open en constructieve sfeer. In een terugblik hebben partijen met elkaar gedeeld dat de beeldvorming vaak eenzijdig en confronterend was en tot eigen percepties leidde. Dit deed afbreuk aan het proces van formatie en uitte zich in verdeeldheid in plaats van verbinding, waardoor bepaalde partijen onterecht in een negatief daglicht kwamen.

Alle partijen hebben daarop de intentie uitgesproken om in het traject met de verkenners gezamenlijk te komen tot een goed resultaat voor de gemeente Beesel en haar gemeenschap. Zo is de opdracht van de verkenners verbreed om kansrijke coalities in kaart te brengen. In de gesprekken bleek onvoldoende draagvlak voor een raadsbrede coalitie. De verkenners hebben daarna vastgesteld dat de coalitie van CDA, VLP en BL de meest kansrijke is. In verdiepende gesprekken hebben de beoogde wethouders met elkaar gezocht naar een goede chemie. In de gesprekken is de scherpte opgezocht, zijn misverstanden uitgesproken en is consensus bereikt over de stijl van besturen en een formatie van 3,0 fte. De partijen kennen een grote eensgezindheid als het gaat om de inhoudelijke koers en delen hun wens om in de manier van besturen allianties met partners en inwoners te zoeken.
Al met al is een goede basis gelegd en het vertrouwen in elkaar gesterkt.

Ambitieagenda
Het nieuwe college neemt de ambitieagenda 2018-2022 van de gehele gemeenteraad als uitgangspunt. Daarin staan de speerpunten en ambities voor de komende jaren. Oppositiepartij Samen Verder neemt nadrukkelijk de handreiking aan om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Samen voelen alle raads- en collegeleden de opdracht om de schouders te zetten onder een duurzaam en vitaal Beesel.

Openbare bijeenkomst
De verkenners lichten tijdens een openbare bijeenkomst op vrijdag 29 juni om 17.00 uur in Herberg de Bongerd te Beesel hun bevindingen toe. De partijen raadplegen hun leden over het bereikte akkoord.

Installatie nieuw college
De installatie van het nieuwe college is voorzien op dinsdag 3 juli 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Tummers advertentie

Geef een antwoord