Streekvervoer staking opgeschort na akkoord onderhandelingen

Featured Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Vakbond FNV heeft zondagavond een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers over een nieuwe cao Streekvervoer. De eerder aangekondigde stakingen in het streekvervoer voor onbepaalde tijd zijn hiermee vooralsnog opgeschort. Daarmee wordt de dienstregeling in Limburg direct weer hervat.

Het onderhandelingsresultaat kwam tot stand onder hoge druk. FNV legt het resultaat voor aan haar leden. Bijakkoord van de leden gelden de volgende afspraken: De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3% per jaar. In totaal 7,5% en 650 euro eenmalig.

Per 1 augustus 2018 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 550,- euro bruto en worden de lonen met 2,5% verhoogd. Daarna volgen loonsverhogingen per 1 januari 2019 met 1,5%, per 1 augustus 2019 met 2% en per 1 januari 2020 met 1,5%. Op 31 december 2019 krijgen werknemers een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 100 euro bruto.

Extra pauzes en vermindering van werkdruk zijn in het onderhandelingsresultaat als volgt gerealiseerd: minimaal 82,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd. Is dat niet het geval, dan zal FNV niet akkoord gaan met de dienstregelingen.

Aanpak uitwassen marktwerking

Werkgevers erkennen de uitwassen in het streekvervoer door jarenlange marktwerking en aanbestedingen. Die gaan ten koste van werkenden. Werkgevers hebben zich eraan gecommitteerd om sámen met de FNV de politiek aan te spreken. Het cao-conflict heeft volgens de bonden eens te meer duidelijk gemaakt hoezeer de marktwerking in het openbaar vervoer is doorgeslagen. „Dit gaat ten kosten van bedrijven, werknemers en uiteindelijk ook van reizigers. Bij aanbestedingen draait het vooral om geld. Alle lucht en ruimte wordt uit de roosters geperst, tijd voor een normale pauze is er vaak niet meer. De marktwerking heeft gefaald en is echt aan herziening toe.

Tummers advertentie

Geef een antwoord