Mogelijke productiefout in paspoorten en identiteitskaarten

Featured Gem. Beesel

Den Haag – Reizen is nog steeds mogelijk. Bij de productie van paspoorten en identiteitskaarten in de maanden april, mei en juni is een technisch probleem opgetreden. Hierdoor kan het voorkomen dat een van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. De fout komt bij ongeveer 1% van de in april, mei en juni geproduceerde reisdocumenten voor.

Brief
Heeft u in de maanden april, mei en juni 2018 een nieuw reisdocument aangevraagd?
Dan ontvangt u een brief van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens als uw reisdocument mogelijk een productiefout bevat. Lees deze brief goed door!
Als u geen brief ontvangt dan heeft uw reisdocument geen productiefout.

Wat moet u doen?
U wordt verzocht om, wanneer u in deze periode een nieuw Nederlands reisdocument heeft ontvangen, zelf met een gratis app (‘BZK-ID’) op een Android telefoon te controleren of het technisch probleem zich voordoet bij uw paspoort of identiteitskaart. Dit hoeft niet uw eigen telefoon te zijn; maak eventueel gebruik van de telefoon van familie of vrienden. De app vindt u in de Google Play store.

Fout ontdekt
Heeft u na de controle met de app geconstateerd dat uw reisdocument een fout bevat, dan krijgt u gratis een nieuw paspoort of identiteitskaart. U kunt een afspraak maken om een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen. U heeft hiervoor een pasfoto nodig.

Controle via de gemeente
De gemeente kan ook uw reisdocument controleren. Bijvoorbeeld omdat u dit zelf niet kunt of omdat u geen toegang heeft tot een Android telefoon.
Voor controle van uw reisdocument kunt u tijdens openingstijden bij de klantenbalie in het gemeentehuis terecht. Er is een extra balie gereserveerd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Op reis
U kunt gewoon op vakantie gaan en bij thuiskomst controleren of uw reisdocument vervangen moet worden. Mocht het probleem zich voordoen dat bijvoorbeeld een elektronische gate niet opent, dan kunt u zich altijd wenden tot de reguliere grenscontrole. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte gesteld dat de foutmelding kan optreden.

Vragen
Er is een centraal telefoonnummer voor mensen die in de periode van april tot en met juni een reisdocument hebben aangevraagd. U kunt hier terecht met algemene vragen over uw reisdocument en vragen over de controle-app: BZK-ID.
Het telefoonnummer is 0800-0201046. U kunt ook een email sturen naar: [email protected]

Tummers advertentie

Geef een antwoord