Gemeente doet onderzoek naar recreatie & toerisme

Featured Gem. Beesel

Reuver – We trekken erop uit, wandelen en fietsen of zitten lekker op een bankje bijvoorbeeld aan de Maas. Natuurlijk profiteren ook toeristen van onze mooie wandel- en fietsroutes, bezoeken ze onze ondernemers en ontdekken zij speciale plekjes in onze gemeente.

Onderzoek
Op dit moment onderzoekt de gemeente hoe we tegen (de toekomst van) Recreatie & Toerisme aankijken. Samen met de gemeenteraad, diverse belangenorganisaties (van natuur tot horeca), ondernemers, de kern overleggen, VVV en buurgemeenten bespreken zij hoe we het voor de recreant en toerist mooi en aantrekkelijk kunnen houden.

Dorps karakter, kleinschaligheid, vele groen en meer
Uit al die gesprekken komt vooralsnog het volgende naar voren:
• gaan uit van hetgeen wij nu al hebben: het dorpse karakter, de kleinschaligheid en het vele groen;
kijkt op een aantal terreinen zeker nog mogelijkheden om door te ontwikkelingen of te verbeteren. Bijvoorbeeld het gebied langs de Maas, nieuwe activiteiten samen met Brüggen of het centrum in Reuver toekomstbestendig maken. En ook het onderscheidend thema ‘de Draak’ en terreinen als cultuur, natuur en promotie en informatie.

Stappen
Eind oktober heeft de gemeente samen bovenstaande opbrengsten van eerdere gesprekken gedeeld en besproken. Begin volgend jaar ronden zij dit gezamenlijk proces af. De gemeenteraad bepaalt, naar verwachting aan het einde van het eerst kwartaal, uiteindelijk welke koers zij definitief gaan volgen én welke ontwikkelingen hen hierbij helpen. Opdat Beesel een mooie en aantrekkelijke plek is, ook voor uw als inwoner en als recreant in de eigen gemeente.

Tummers advertentie

Geef een antwoord