CBS: Beesel op landelijk 2e plek betreft uitstroom bijstandsuitkering

Featured Gem. Beesel

Reuver – Recent heeft het Centraal Bureau voor Statistiek cijfers over de uitvoering van de sociale zekerheid over 2017 bekend gemaakt. Beesel heeft van alle Nederlandse gemeenten de op één na hoogste uitstroom naar werk gerealiseerd. Dit betekent dat ruim 20% van de mensen aan het werk zijn gegaan en daarmee niet langer van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. Werken is een van de belangrijkste manieren om mee te doen in de maatschappij.

Het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Beesel gaat daarom steeds uit van de kansen die mensen hebben om aan de slag te gaan. De manier van werken en het daarmee behaalde resultaat is op film gezet. In deze film zijn mooie voorbeelden weergegeven van het benutten van kansen en de positieve gevolgen voor de mensen en het samenwerken van overheid en bedrijfsleven.

Tummers advertentie