Leerlingen Het Spick aan de slag met gezond gedrag

Beesel Featured

Beesel – Op donderdag 10 januari stond voor de leerlingen van basisschool Het Spick hun tweede KERNgezond-activiteit op de planning. Bij deze activiteit was triathlete Neiske Becks aanwezig om met de kinderen het gesprek aan te gaan over fair-play.

Nadat Neiske zich had voorgesteld, over haar sport had verteld en vragen van kinderen had beantwoord werd gestart met het maken van een woordweb over fair-play. Dit om te kijken wat de kinderen al wisten van dit onderwerp. Ook werd besproken hoe dit begrip terugkomt in de topsporterwereld van Neiske. Hierna werd aan de hand van enkele sportfilmpjes met de kinderen gediscussieerd over wat fair-play is en hoe de kinderen en Neiske op bepaalde situaties zouden reageren. Ze ontdekten verder dat een topsporter anderen helpt, nadenkt voordat hij/zij iets doet, er met hart en ziel voor gaat, rustig blijft en doelgericht is.

Op het einde werd er uiteraard een groepsfoto gemaakt met Neiske.  De volgende activiteit zijn de smaaklessen die samen met dagbesteding SAAM gedaan gaan worden.

Tummers advertentie

Geef een antwoord