Slechts een inwoner geaccordeerd tijdens ‘lintjesregen’

Beesel Featured

Reuver – Jaarlijks worden er de dag voor koningsdag Koninklijke Onderscheidingen uitgedeeld aan voorgedragen inwoners die zich actief inzetten voor de maatschappij, voornamelijk in de vorm van vrijwilligerswerk. Bijzonder aan de laatste lintjesregen voor aftredend burgemeester Dassen in de gemeente Beesel, is dat er slechts een persoon een lintje heeft ontvangen.

Burgemeester Dassen heeft een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Henk Naus (1945) uit Reuver. De heer Naus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Henk Naus is vanaf 2000 tot heden bestuurslid van het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie en na de fusie in 2004 van het cluster kerkbestuur Beesel, Reuver en Offenbeek. Hij is als kerkmeester verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerkhoven van Reuver en Beesel, de gebouwen en de landerijen en hij onderhoudt de contacten met de pachters. Ook verzorgt hij de administratie van de kerkhoven en regelt hij begrafenissen.

Hij is de stuwende kracht achter de vrijwilligers en verricht allerlei werkzaamheden zoals het snoeien en wegbrengen van afval, het meebouwen aan de kerststal, collecteren tijdens de Erediensten, het stemmen van het kerkorgel en het vervangen van de beheerder van het parochiehuis minimaal een keer per week.

In 2007 was Henk Naus de oprichter van het Scholakoor BRO. Hij is tevens lid/vrijwilliger van het afzonderlijke St. Lambertuskoor. Voor beide koren stelt hij de roosters op en maakt hij het jaarprogramma.
Ook voor het mannenkoor verricht Henk Naus vanaf 1987 vele hand- en spandiensten o.a. als (mede) organisator van de jaarlijkse fietstocht.

Henk Naus zet zich al 25 jaar in voor ouderen. Hij verleent hulp op allerlei manieren zoals het bijhouden van tuinen en het regelen van vervoer.

Van 1985 tot 995 was hij lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool Leewervelt in Reuver. Daar was hij samen met andere ouders nauw betrokken bij de ontwikkelingen op school en de vraagstukken die daarbij komen kijken.

 

Tummers advertentie