Brandweer gaat meer flexibel uitrukken

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Vanaf heden kunnen korpsen van Brandweer Limburg-Noord met 4 personen op een tankautospuit naar een incident, in plaats van 6.

Hiermee neemt de brandweer een volgende stap in het meer flexibel uitrukken. Bij sommige incidenten zijn 2 brandweermensen genoeg om een incident te bestrijden, bij andere incidenten zijn 4 of 6 personen noodzakelijk.

In 2014 heeft Brandweer Limburg-Noord het SIV (Snelle Interventie Voertuig) geïntroduceerd. Het SIV was de eerste stap in een meer flexibele uitruk. Het SIV is een klein brandweervoertuig met 2 brandweermensen. Deze rukt uit naar zeer kleine incidenten zoals een prullenbakbrand. Vrijwilligers hoeven daardoor voor zeer kleine incidenten niet weg bij hun werkgever. Dit ontlast zowel de werkgevers als de vrijwilligers. Daarnaast is de paraatheid door de invoering van het SIV verbeterd. Door tijdens kantooruren met een SIV en een tankautospuit met 4 personen uit te rukken, hoeft een post niet meer 6 personen paraat te hebben. 4 Personen is voldoende.

Tankautospuit met flexibele bezetting
Brandweer Limburg-Noord heeft nu het uitrukken op maat verder ontwikkeld. Tot nu toe moest een tankautospuit die alléén (zonder het SIV) naar een incident gaat, altijd bemenst zijn met 6 personen. Vanaf vandaag kunnen posten ook naar een incident met 4 personen. Uitrukken met 4 personen mag, maar moet niet. Als de post 6 personen paraat heeft, kunnen 6 personen uitrukken. Door inzet van een tankautospuit met flexibele bezetting (TS-flex), kunnen posten die kampen met een tekort aan mensen toch uitrukken.

Begin juli hebben gemeenten besloten om extra geld te investeren om de paraatheid te verbeteren. Deze extra middelen zijn nodig bovenop maatregelen die de brandweer al in gang heeft gezet. Het uitrukken met een flexibele bezetting is één van deze maatregelen.

Geen extra risico’s
Brandweer Limburg-Noord heeft voor de invoering van flexibele voertuigbezetting nadrukkelijk stil gestaan bij de veiligheid van het eigen personeel en van burgers. “De veiligheid staat bij ons bovenaan”, zegt Kevin Wolters (manager Brandweer Limburg-Noord). “Er zijn incidenten waar we altijd met minimaal 2 tankautospuiten heen gaan, bijvoorbeeld bij een woningbrand. De bevelvoerder kan ook altijd ondersteuning van een extra tankautospuit oproepen. Ons brandweerpersoneel is geschoold voor inzetten met flexibele voertuigbezetting. Ook is de TS-flex in het oefenprogramma opgenomen. Daarnaast evalueren we iedere inzet. Ons personeel en onze burgers lopen daardoor geen extra risico.”

Tummers advertentie