Offenbeek krijgt zijn carillon terug

Featured Gem. Beesel Offenbeek

Offenbeek (inzending) – Het Fatima-kerktoren-carillon in Offenbeek bestond uit oorspronkelijk uit 12 klokken en een uurwerk en was vanaf 1973 in gebruik na de inzamelingsactie onder leiding van pastoor Janson. Dankzij de gulle giften van de Reuverse en Offenbeekse bewoners en gemeentelijke subsidies verkondigde het carillon 45 jaar lang lief en leed van en over heel Offenbeek.

Het carillon speelde in die tijd bekende Limburgse en kerkelijke melodieën en het uurwerk klonk op gezette tijden.
Na de laatste eredienst in de Fatimakerk in 2016 en de torensloop in 2018 werkten Offenbeekse bewoners samen aan een nieuw project met KOO (Kernoverleg Offenbeek), Repair Café Reuver, BC Broekhin Jenaplan Swalmen en Reuver en de gemeente Beesel.

Het Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek droeg de klokken van de voormalige Fatimakerk over aan KOO als erfgoed met belangrijke emotionele en cultuurhistorische waarde. Hierdoor werd het mogelijk te starten met het project, namelijk de bouw van een mobiele carillontoren om zodoende een “tweede leven” te geven aan het carillon voor de gehele Offenbeekse gemeenschap. Om muziektechnische redenen werd ervoor gekozen het aantal klokken uit te breiden naar 18 stuks.

Het startsignaal werd gegeven tijdens de Offenbeekse Kerstmarkt in 2018 door wethouder Bram Jacobs, docent Rinus van Heumen (BC Broekhin) en Wiel Weijers (Repair Café, Veur Carillon) door het luiden van een klok van het oorspronkelijke carillon.Aan de mobiele mini carillontoren is nu 9 maanden gewerkt door Repair Café Reuver en leerlingen van BC Broekhin in Swalmen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het laswerk en het verzinken van de carillonconstructie en het oppoetsen van de klokken. Dit vordert volgens planning. Het gehele carillon wordt electronisch aangestuurd en kan overal tijdelijk worden geplaatst en ingezet. Het kan op afstand in werking worden gesteld via internet of kan worden bespeeld op de standplaats via bijvoorbeeld een keyboard.

Er zijn legio mogelijkheden om het carillon in te zetten, zoals bij een concert met leerlingen van de muziekschool of The Rock Station, de Harmonie, Trommel- en Fluiterkorps, bands en joekskapellen, of bepaalde feestelijke gelegenheden.

Het streven is om de carillontoren tijdens de komende kerstdagen in Offenbeek met in totaal 18 klokken de eerste sprankelende melodieën ten gehore te laten brengen. Of dat gaat lukken, hangt af van de beschikbare tijd en inzet van de Broekhin-leerlingen en andere medewerkers en mogelijke onvoorziene zaken. Na de realisatie is het de bedoeling om voor het carillon een vaste opstelling te kiezen in het centrum van Offenbeek.

Tummers advertentie

1 thought on “Offenbeek krijgt zijn carillon terug

Comments are closed.