Mark Selen benoemd tot vorst van CV de Drake

Beesel Featured

Beesel – Vier weken voor 11-11 is Mark Selen benoemd tot vorst van CV de Drake. Mark neemt het stokje en de veren over van Harald Boots, die de afgelopen jaren de functie van vorst met volle overgave heeft vervuld. Harald heeft altijd aangegeven plaats te maken zodra een geschikte opvolger gevonden was, en in de persoon van Mark denkt de vereniging die in huis te hebben.

Mark is geen onbekende binnen de Beeselse Carnaval. Hij is al vanaf 2011 lid van CV de Drake en maakt ook deel uit van de raad van 11. Hij heeft zich vanaf het begin ingezet voor de Jeugdcarnaval om het carnavalsfeest onder deze doelgroep levend te houden en zo de typisch Beeselse carnavalscultuur ook voor de toekomst veilig te stellen. Na actief te zijn geweest in diverse commissies en de jeugdraad onder zijn hoede te hebben genomen, is hij in 2016 kartrekker geworden voor de gezamenlijke jeugdcommissies, en daarbij ook nog eens toegetreden tot het bestuur van de carnavalsvereniging. Deze functie zal hij blijven bekleden in combineren met het vorstschap.

Mark is een echte Beeselnaar. Hij heeft wel wat Reuvers bloed in zich, maar is getogen en opgegroeid in het Drakendorp. Samen met zijn vrouw Janne en dochter Fiene woont hij op de Vossenberg. Janne – kleindochter van Opperdraak Jan Geraets – heeft net als Mark zelf het nodige carnavalsbloed door zich stromen, waardoor Fiene (2 jaar) het virus ook met de paplepel ingegeven krijgt. In het dagelijks leven is Mark behalve papa en druk verenigingsman ook nog chauffeur bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Tummers advertentie