Proef met eenrichtingsverkeer kern Reuver

Beesel Featured Gem. Beesel

Reuver – De gemeente wil met een proef van drie maanden op de Rijksweg en Pastoor Vranckenlaan in het centrum van Reuver eenrichtingsverkeer instellen. Vanaf 9 maart tot 9 juni kunnen weggebruikers m.u.v. (brom)fietsverkeer op de Rijksweg vanaf noord naar zuid dat alleen doen via de Pastoor Vranckenlaan, daarmee wordt de huidige rijrichting omgekeerd. Verkeer vanaf zuid naar noord kan dat alleen via de Rijksweg doen.

De gemeente wil met de aanpassing bekijken of dat het koop gedrag van consumenten in het centrum beïnvloed.”De Rijksweg loopt dwars door het centrum van Reuver en is al jaren onderwerp van gesprek: de weg kent veel doorgaand verkeer tussen Venlo en Roermond, de verkeersafwikkeling is niet optimaal, het aanwezige verkeer zorgt voor een minder fijne beleving (minder aantrekkingskracht) en publiek kan minder rustig winkelen” aldus de gemeente op haar website. Op de Pastoor Vranckenlaan komt er bij het Raadhuisplein een zebrapad,  zodat voetgangers vanaf de Passage aan aan de Rijksweg veilig en ongehinderd kunnen oversteken naar de winkels aan de Pastoor Vranckenlaan.

Vrachtverkeer
Tevens wordt de Rijksweg afgesloten voor vrachtauto’s, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van winkels. Verder worden plantenbakken geplaatst om het verkeer af te remmen.

Concrete maatregelen

  • Weren doorgaand vrachtverkeer uit het centrum en via de A73 laten rijden;
  • Het centrum is alleen toegankelijk bestemmingsverkeer;
  • Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd komende vanaf Roermond op een deel van de Rijksweg in het centrum;
  • Deel Rijksweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit Venlo, omleiding voorhanden;
  • Plantenbakken als verkeersremmende maatregelen.
  • Parkeren neemt d nog niet mee in deze proef. Wel in de definitieve inrichting.

Vooraf, tijdens en na de proef wordt onderzocht wat de effecten van de maatregelen zijn. Niet alleen worden de verkeersbewegingen in de gaten gehouden op de Rijksweg en omliggende wegen, ook wordt op meerdere momenten gevraagd naar de ervaringen van betrokkenen, zoals aanwonenden en ondernemers. Als de proef leidt tot ongewenste of onveilige situaties kan besloten worden die onmiddellijk te staken.

Mogelijke hinder en andere ervaringen
Mogelijk ondervindt u hinder van de tijdelijke, nieuwe verkeersinrichting. Deze horen we, evenals positieve ervaringen of suggesties, graag via [email protected] of via de balie van het gemeentehuis telefoon 077 – 474 9292. U kunt dan vragen naar onze medewerker Lex Nicoll.

Meer informatie
Verder kunt u ook met vragen of opmerkingen over deze verkeersproef vanaf vrijdag 6 maart 2020 tot zaterdag 5 juni 2020 op vrijdagen en zaterdagen terecht bij het Duurzaamheidspunt gevestigd in de bibliotheek in Reuver: op de vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Kijk ook op www.beesel.nl voor meer informatie.

Tummers advertentie

1 thought on “Proef met eenrichtingsverkeer kern Reuver

Comments are closed.