Drie aanvragen voor vergunning lokale omroep, behoefteonderzoek opgestart

Featured Gem. Beesel

Reuver – Een vergunning voor een lokale omroep loopt altijd voor een periode van 5 jaar, daarvoor krijgt het een subsidie per inwoner van de gemeente. De huidige vergunning houder, RTV Roermond dat onlangs is gefuseerd met 3ML omroep van gemeente Leudal en onder de samenwerkingsnaam Omroep ML5 door gaat wil de gemeente Beesel graag blijven dienen en heeft gevraagd voor een nieuwe vergunning van 5 jaar. Omdat de Omroep het gebied van gemeente Leudal en Roermond bedekt, zijn diverse inwoners niet tevreden over aanbod vanuit ML5 wat relevant is voor de gemeente Beesel. Er zijn drie partijen die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld: Omroep ML5, Omroep P&M en Studio Beesel.

De gemeente heeft een behoefteonderzoek ingesteld om alle inwoners (anoniem) te vragen wat zij graag zien in een ideale omroep voor de gemeente Beesel. Met een korte vragenlijst wil onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst namens de gemeente in kaart brengen wat de behoeftes zijn van inwoners. Op basis van deze en andere informatie adviseert de gemeenteraad het Commissariaat van de Media welke partij zij het meest geschikt acht om lokale omroep voor de gemeente Beesel te zijn in de komende vijf jaar.

De vragenlijst is in te vullen via deze link (klik hier). Met het invullen van de vragenlijst helpt u de gemeenteraad namens u een passend advies uit te brengen. Het gaat om enkele korte vragen en uiteraard kunnen respondenten de vragenlijst anoniem invullen. De resultaten van het onderzoek worden na de zomervakantie gepresenteerd.

Tummers advertentie