Bouwbedrijf kan afgesproken kavels niet afbouwen OppeBrik

Featured Offenbeek

Offenbeek – Bouwbedrijf Jongen dat tientallen kavels zou bebouwen laat 14 woningen schieten, dat gebeurt in overleg met de gemeente. Het bedrijf dat nog 7 woningen, die al verkocht zijn, gaat bouwen en de gemeente hebben in onderling overleg besloten de samenwerking voor het project Oppe Brik te beëindigen.

Het voortijdig stopzetten van de bouwplannen heeft te maken dat het bouwbedrijf niet meer kan bouwen tegen de afgesproken prijsafspraken. Volgens de wethouder Heesakkers heeft dat te maken met de gestegen materiaal en loonkosten. Het bedrijf had zelf aan de bel getrokken dat de afspraken uit 2015 niet meer haalbaar zijn.

De 14 overgebleven kavels, die door de gehele wijk liggen, gaan de verkoop in via loting. Belangstellende kunnen zich pas inschrijven na de kijkdag, die volgt aan het eind van de zomer. Voor geïnteresseerden heeft het geen zin om zich nu al te melden aldus de wethouder. Wie wilt bouwen in de wijk moet wel aan beeldbepalende eisen voldoen, daarnaast moeten alle woningen energieneutraal opgeleverd worden. Op die twee criteria na gelden er soepelere bouwregels.

Tummers advertentie