Verbod op lachgas op komst in gemeente Beesel

Featured Gem. Beesel

Reuver – Je ziet ze regelmatig verdwaald liggen op straat, zilveren buisjes waarin lachgas heeft gezeten. De gemeente Beesel wil overlast veroorzakend gebruik van lachgas verbieden. Volgens het gemeentebestuur tast dat het woon- en leefklimaat en de gezondheid aan. Niet alleen gebruik, maar ook verkoop wordt verboden. B&W stelt de gemeenteraad daarom voor een lachgasverbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Probleem met lachgas is dat het niet is verboden. Distikstofmonoxide (N2O) mag legaal worden verkocht en gebruikt. Het wordt ook gebruikt als slagroompatroon. Officieel is het geen drug, maar gebruik heeft wel een dergelijke effect. Ook het reactievermogen neemt af, waardoor deelnemen aan het verkeer een groot risico vormt. De laatste tijd waren er in het land diverse verkeersongelukken waarbij lachgas een rol speelde. Den Haag praat al lang over een landelijk verbod, maar daar wil Beesel niet op wachten. “Binnen de gemeente worden lege slagroompatronen aangetroffen”, zegt burgemeester Bob Vostermans. “En er zijn signalen van handel in lachgas. Dat zorgt voor overlast.

Tot excessen heeft dat in de gemeente Beesel nog niet geleid, volgens het college. “Als we het nu verbieden, kunnen we als gemeente voorkomen dat dat in de toekomst wel gebeurt. Het is een signaal: gebruik van lachgas is niet onschuldig. We accepteren niet dat dat leidt tot overlast voor bezoekers, omwonenden en voorbijgangers van plekken waar gebruikt en gehandeld wordt.

Tummers advertentie