In de hele regio geen traditionele Sinterklaasintochten toegestaan

Featured Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Venlo – Op woensdag 23 september is in het Regionaal BeleidsTeam, waar de burgemeesters van alle vijftien gemeenten binnen de regio aan deelnemen, gezamenlijk het besluit genomen om geen traditionele Sinterklaasintochten of -optochten toe te staan. Deze beslissing is genomen op basis van de RIVM richtlijnen, de noodverordening, de notitie “Integrale werkwijze evenementen” en een advies van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wel zijn er andere type bijeenkomsten mogelijk, mits deze aan de richtlijnen voldoen.

Traditionele intochten en optochten in de Sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan (waaronder een maximum aantal mensen, niet zingen/roepen, 1.5 meter afstand, placeren, reserveren in verband met de herleidbaarheid en een gezondheidscheck) niet of nauwelijks te organiseren. Daarnaast kan de naleving van die maatregelen onvoldoende gegarandeerd worden.

Zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord, als de gemeenten en hulpdiensten vinden het zeer onverstandig om dergelijke evenementen op dit moment toe te staan, zeker nu recente cijfers een verontrustende stijging in het aantal besmettingen laten zien. De risico’s voor de openbare orde en publieke gezondheid zijn te groot. Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen per gemeente ontstaan en inwoners met grote groepen naar omliggende gemeenten reizen is ervoor gekozen dit besluit in de hele regio door te voeren.

Dat betekent overigens niet dat er helemaal niets georganiseerd mag worden. Er zijn wel degelijk mogelijkheden denkbaar, zoals virtuele, kleinschalige of zogenaamde ‘doorstroom’ bijeenkomsten, zolang zij aan alle richtlijnen voldoen aldus de veiligheidsregio. Onduidelijk nog of er alternatieven worden georganiseerd in onze gemeente.

 

Tummers advertentie

1 thought on “In de hele regio geen traditionele Sinterklaasintochten toegestaan

Comments are closed.