Bijdrage veiligheidsregio niet omhoog

De bijdragen die de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg per inwoner aan de Veiligheidsregio betalen mogen niet omhoog. De Veiligheidsregio moet keuzes maken m.b.t. wat ze nog wel en niet meer wil doen. Dat betoogden de burgemeesters van de gemeenten vrijdag tijdens de begrotingsvergadering. De Veiligheidsregio zit midden in een veranderingsproces waarbij de diverse onderdelen […]

Lees meer