Waterkrachtcentrale Belfeld nabij

De komst van een waterkrachtcentrale in Belfeld is nabij, Rijkswaterstaat heeft de initiatiefnemer de benodigde ‘watervergunning’ gegeven. Die is nodig om bij de Belfeldse stuw twee turbines te bouwen die de elektriciteit gaan opwekken. Naast de vergunning van Rijkswaterstaat moet de gemeente nog twee vergunningen goedkeuren, namelijk de erfpachtovereenkomst en de omgevingsvergunning. Bezwaar Sport Visserij […]

Lees meer

Groot heischip plaatst aanmeerpalen in Maas

Met een van de grootst zelfvarende heischepen van Nederland worden de komende weken aanmeerpalen in de Maas geplaatst. Het schip heeft een 300 ton wegende heikraan aan boord die in staat is om stalen palen met een gewicht van meer dan 100 ton in de Maasbodem aan te brengen. De meerpalen dienen als extra overnachtingsplaatsen […]

Lees meer

Schone maas en schoonmaakactie

Op 6 april houden we in Beesel een extra grote schoonmaakactie. Ten eerste houden we dan onze jaarlijkse schoonmaakactie. Verder gaan we het zwerfvuil opruimen dat door het hoogwater langs de Maas is achter gebleven. Zwerfvuil vies en lelijk uitzien? Jaarlijks blijft er na hoogwater langs Maas en beken in Limburg veel zwerfvuil achter. Waar […]

Lees meer

Bouwterrein Belfeldse stuw ontruimd

Een bouwterrein bij de stuw in Belfeld is ontruimd vanwege het verwachte hoogwater, dat heeft Omroep Venlo laten weten. Het bouwbedrijf Heijmans is op die plek bezig met een miljoenenklus om de sluizen te vergroten. Een ploeg was donderdag de hele dag in touw om al het materiaal naar een veilige plek te verplaatsen. Het […]

Lees meer
Maas, hoogwater

Waterschap alert vanwege waterpeil Maas

Het waterschap Roer en Overmaas is komende dagen alert op het waterpeil van de Maas. Komende dagen wordt er veel regen verwacht, de Maas voert momenteel 1000m3 (p/s) af na de dooi en regen van afgelopen dagen. Verwacht wordt dat het water vandaag stijgt, om daarna weer even te dalen. Komende dagen verwacht men veel […]

Lees meer
Maas, hoogwater

“Waterkering Steyl onveilig”

De waterkering in Steyl voldoet niet meer, dat heeft L1 dinsdag laten weten. Bij hoogwater komt er kwelwater en zand onder de kering door. Bij extreme waterstanden kan zelfs de demontabele wand die op de muur staat verzakken. Dat zou kunnen leiden tot een overstroming, dat in 2003 gebeurde. Toen verzakte een deel van de […]

Lees meer

Nieuwjaarsduik Kessel vreest Maas

De organisatie van de nieuwjaarsduik in Kessel vergadert er op los. De waterstand van de Maas maakt het erg gevaarlijk om te gaan duiken. Hoewel voor het weekend de piek wordt verwacht, is het onduidelijk hoe de stand op nieuwjaarsdag is. Normaal stroomt de Maas op 14 meter boven NAP, momenteel is dat 16,5 meter. […]

Lees meer
Maas, hoogwater

Waterschappen alert op Maas

Rijkswaterstaat en de Limburgse Waterschappen staan stand-by met schotten en demontabele dijken klaar, om indien nodig op te bouwen.  Hoewel het waterpeil nog nergens kritiek is, bereiden de waterschappen zich wel voor. De waterafvoer schommelde woensdagochtend bij Sint Pieter in Maastricht tussen de 1000 en 1100 kubieke meter per seconde. Bij een afvoer van 1500 […]

Lees meer

“Veerponten deze week weer in dienst”

De eigenaar van de drie Limburgse veerponten die eerder uit de vaart werden genomen, verwacht dat die in de loop van de week allemaal weer varen. Het veerpont tussen Beesel en Kessel ligt sinds maandagavond stil vanwege de waterstand. De waterstand bij het meetpunt Sint Pieter in Maastricht daalt sinds woensdagochtend. Rijkswaterstaat heeft inmiddels laten […]

Lees meer

Hoogwater Maas: veerdienst Kessel gestremd

De veerpont Kessel-Beesel is uit de vaart genomen vanwege het hoge water van de Maas.Volgens Rijkswaterstaat is de Maas dinsdag op de hoogste stand. Door de hoge waterstand staat er een sterke stroming, waardoor het niet meer veilig is. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zwelt de Roer tussen de Duitse grens en […]

Lees meer