Foto: De grouwe Beer.nl

Ruim een ton provinciegeld voor Grauwe Beer

De Provincie Limburg heeft een subsidieregeling voor de restauratie en herbestemming van Limburgse monumenten en heeft hier een miljoen euro extra voor gereserveerd. Korenmolen de Grauwe Beer in Beesel profiteert daarvan met een bijdrage van € 117.000,- als tegemoetkoming in de kosten van verplaatsing en restauratie. Deze bijdrage is er gekomen dankzij inspanningen van Ons […]

Lees meer