Maas, hoogwater

Nooddijk na verzakking door lek riool

Het waterschap Peel en Maasvallei is donderdag begonnen met het aanleggen van een nooddijk in Belfeld nabij ’t Oude Veerpad. Dit is nodig omdat op 12 september door een leidingbreuk bij het pompstation schade ontstaan is aan de dijk, in de vorm van scheurvorming en gedeeltelijke verzakking. De lekke leiding is direct daarna door een […]

Lees meer