Weer Alarm

Wit
Ontbrekende-, onvoldoende-, verouderde- of verdachte gegevens.
Groen
Het weer levert geen direct gevaar op.
Geel
Het weer is in aanleg gevaarlijk. De weer fenomen die worden verwacht zijn niet ongebruikelijk, maar wees wel op uw hoede wanneer bij activiteiten die afhankelijk zijn van meteorologische gevaren. Blijf de weersverwachtingen en waarschuwingen in de gaten houden en neem geen enkel vermijdbaar risico.
Oranje
Het weer is gevaarlijk. Er worden uitzonderlijke weer fenomen verwacht. Schade en letsel zijn erg waarschijnlijk. Wees erg oplettend en houd U geregeld op de hoogte van de laatste weerberichten en waarschuwingen. Wees bewust van de soms onvermijdbare risico’s. Volg elk advies dat door de autoriteiten wordt gegeven op.
Rood
Het weer is zeer gevaarlijk. Er worden uitzonderlijk actieve weergebeurtenissen verwacht. Grote schade en ongevallen zijn waarschijnlijk, in veel gevallen en in een groot gebied met gevaar voor lijf en leden. Houd U zich frekwent op de hoogte van alle details van de verder weersontwikkeling en waarschuwingen. Volg opdrachten en adviezen van de autoriteiten onverwijld op en bereid u voor op buitengewone maatregelen.
Tummers advertentie