Wijkagent

Uw wijkagent is voor een belangrijk deel van zijn tijd werkzaam in de wijk. Hij is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de politie.

Politie / wijkteam
In het gemeentehuis is een PolitieServicePunt (PSP). Dit betekent dat u dichter bij huis contact kunt krijgen met de politie. U kunt er terecht op maandag t/m donderdag van 09.00-16.00 uur. U kunt een afspraak maken via 0900-8844.

Uw wijkagenten voor de gemeente Beesel zijn John Frijdal en Ton Titulaer:

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijkagent is niet de enige agent in de wijk! In onze gemeente werkt het wijkteam politie Beesel-Reuver. Dit wijkteam is onderdeel van het basisteam politie Venlo-Beesel. Hierdoor ziet u vaker dezelfde gezichten van de politie: niet alleen op het PSP maar ook op straat.

 

Spoed: bel 112
112 kunt u bellen in geval van spoed. Misverstand hierbij is vaak dat men denkt, dat er “bloed moet zijn gevloeid”. Ook in geval van ernstige dreiging of een heterdaad inbraak kunt u 112 bellen. Wacht dus niet te lang!

Geen spoed: bel 0900-8844
Als uw melding enig uitstel kan verdragen bel dan 0900-8844. De politie komt dan zo spoedig mogelijk, eventueel in overleg met de melder. Dat kan dus zijn bij inbraak waar de dader reeds is verdwenen, bij overlast enz.

Ook als u een afspraak wilt maken voor een aangifte of gesprek met de politie, belt u naar 0900-8844.

Wilt u slechts informatie doorgeven, met de bedoeling dat dit bij het team of de wijkagent bekend is, kunt u ook via dit telefoonnummer bellen.

 

Wijkagent:
Voor diverse zaken is de wijkagent uw eerste aanspreekpunt. Uiteraard zijn zij niet 24 uur per dag bereikbaar. Wilt u contact met de wijkagent, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Spreek ze aan op straat
  • Bel naar 0900-8844 en vraag of Ton Titulaer of John Frijdal in dienst zijn. Mochten zij op dat moment niet bereikbaar zijn, maakt het servicecentrum hen een mail en bellen ze u z.s.m. terug
  • Kom naar de spreekuurmomenten in het gemeentehuis (liefst ook op afspraak)
  • Via Politie.nl kunt u het contactformulier invullen. Deze wordt doorgestuurd naar de wijkagent
  • De wijkagenten zijn ook bereikbaar via Facebook: facebook.com/politiebeeselreuver . Meldingen en vragen via Facebook worden vaak pas later behandeld!
  • Schriftelijk, schrijf naar: Politie eenheid Limburg, RBT Beesel –Venlo, t.a.v. Ton Titulaer of John Frijdal, Postbus 52, 5900 AB Venlo;

Anoniem melden:
Wilt u strafbare feiten anoniem melden, dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, deze informatie kwijt via Misdaad Anoniem: 0800-7000.

De informatie die u hier doorgeeft, wordt geanonimiseerd doorgegeven aan de politie, belastingdienst of andere opsporingsinstantie. Lees meer over Misdaad Anoniem op meldmisdaadanoniem.nl

Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE):
Heeft u informatie over ernstige criminele activiteiten, dan kunt u via de politie (wijkagent) in contact worden gebracht met de CIE. Ook bij het doorgeven van informatie aan deze afdeling van de politie zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Tenslotte:
De politie tracht zoveel mogelijk terug te koppelen wat met uw melding of informatie is gedaan. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren of langer duren, neem dan gerust contact op met de politie of uw wijkagent.

Tummers advertentie